Reglement

Deelname reglement Huijbergse paarden3daagse.
Dit reglement is voor iedere deelnemer van de Huijbergse paarden3daagse bindend.
a) De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 10 jaar. Deelnemers van 10 t/m 14 jaar moeten worden begeleid door een deelnemer van tenminste 18 jaar. Deze begeleider/ster rijdt uiteraard zelf te paard en mag niet meer dan drie personen begeleiden.b) Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed getraind te zijn. Het verdient aanbeveling het paard/de paarden te laten beslaan.

c) Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn.

d) Bij de eerste start moet elke deelnemer het paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen, op straffe van uitsluiting.

e) Iedere deelnemer aan de paarden3daagse is verplicht om in het bezit te zijn van een geldig Ruiterbewijs of een geldige Particuliere WA-verzekering. (Ter informatie: eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de Particuliere WA-verzekering. Indien met paarden wordt gereden die niet in eigendom van de rijder zijn, dan moet hiervoor een aparte WA-verzekering worden afgesloten)
De Organisatie van de Huijbergse paarden3daagse c.q. het Manegepaarden Pensioenfonds kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Huijbergse paarden3daagse.

f) Vanuit veiligheids- en verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap voor ruiters sterk aangeraden.

g) De uitgereikte startkaart en het startnummer is strikt persoonlijk en moet op verzoek van de organisatie of terreineigenaar/bosbeheerder kunnen worden getoond.

h) Op het start-finish-terrein mag uitsluitend in stap worden gereden, de routes dienen in stap of draf te worden afgelegd, galopperen wordt oogluikend toegestaan maar op eigen verantwoording en daarbij rekening houdend met de overige verkeersdeelnemers.

i) Gedurende de deelname aan de Huijbergse paarden3daagse gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.

j) Het is niet toegestaan te rijden op fiets- en wandelpaden, of te springen over afsluitbomen. Indien u een hek moet openen, sluit het dan weer. Op openbare wegen rechts houden en indien dit zandwegen zijn dan in het midden of langs de kant rijden.

k) Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken. Bedenk dat uitsluitend voor die route toestemming is gegeven. Verschillende wegen zijn normaal verboden gebied voor ruiters en uitsluitend voor de Huijbergse paarden3daagse opengesteld.

l) Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk oversteken. Let ook op achterop komende ruiters!

m) Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of andere verkeersdeelnemers toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan onrust, hinder, stof, natspatten, etc.) Passeer in principe altijd in stap, anders in overleg!

n) Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten.

o) Honden moeten altijd zijn aangelijnd.

p) Op de routes van de paarden3daagse (incl. de intocht) is roken verboden (i.v.m. bosbrand, leidselvoering etc.)

q) Bind paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staan. Er wordt sterk op gewezen een ingespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen.  Laat paarden niet van het groen eten (schade, giftig).

r) Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de paarden3daagse te beëindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken bij het start-finish-bureau. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen, eventueel, in het uiterste geval, met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start aan de organisatie melding te worden gemaakt.

s) Alle verdere aanwijzingen die vermeld staan in het programmaboekje zijn bindend.

t) De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. De mensen van de organisatie zijn duidelijk te herkennen. Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (b.v. het niet naleven van het deelname-reglement of het rijden met een ongeoefend of ongetraind paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden. Namens de organisatie zijn tevens medewerkers voorzien van oranje hesje (zoals verkeersregelaars) bevoegd tot het geven van bindende aanwijzingen.

u) Het is deze 3 dagen uitsluitend toegestaan vooral te genieten van het samenspel met uw paard, de omgeving, en leuke contacten met de andere deelnemers te leggen.
Zodat er voor ons meer dan genoeg redenen zijn om dit evenement nog eens te herhalen!!!
Wij wensen u veel plezier.
Namens de organisatie van de Huijbergse paarden3daagse.

Inschrijfformulier Hap & Stap Rit

Ga hier naar het inschrijfformulier.

Nieuw: Bezoek ons op Instagram

Gaaf, we zijn ook te vinden op Instagram.

Sluit je aan op Instagram en blijf zoals eerste op de hoogte van alles rondom de paarden3daagse!

Instagram paarden3daagse

Bezoek ons op Facebook!

Wist je dat we ook te volgen zijn op Facebook?

Je vind onze Facebookpagina hier:
Huijbergse paarden3daagse Facebook

Wij hebben ook een eigen groep op facebook waarvoor iedereen die dat leuk vindt zich kan aanmelden! Zo kan je chatten met de andere deelnemers, foto’s delen, etc!

Huijbergse paarden3daagse Groep

Sluit je aan op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van alles rondom de paarden3daagse!